Agenda

Blijf je graag op de hoogte van onze activiteiten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: klik hier!

Eerstvolgende concerten per project/Upcoming gigs:

Eléonor:

Elly Aerden & Jan Van Rossem:

  • 11/03/’23. Déjà-vu. Huisconcert
  • 31/03/’23. Déjà-vu. Muziekacademie. Lebbeke.
  • 21/04/’23. Déjà-vu. Leireken
  • 22/04/’23. Déjà-vu. Cultuurhuis De zeepziederij. Bree
  • 19/05/’23. Déjà-vu. Toogenblik, Haren
  • 20/05/’23. Déjà-vu. ’t Smiske. Asse

MISST:
http://www.misst.be

Amorroma

Zefiro Torna:
https://zefirotorna.be

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close