Moralia

In een meeslepend muzikaal programma bewijst Eleonor, vocaal aangevuurd door zangeres Elly Aerden en vergezeld van een vocaal mannenkwartet o.l.v. Lieven Deroo dat het Latijn, moeder van vele talen, allesbehalve dood is!

In een profaan programma, getiteld Moralia, gaan ze op zoek naar de wortels van eeuwenoude waarden, deugden en ondeugden.  Naast de poëzie uit de klassieke oudheid van beroemde dichters als Horatius, Catullus, Vergilius, Sulpicia..wordt het Middeleeuwse Latijn van de Carmina Burana en hedendaagse Latijnse poëzie op diverse wijzen verklankt!

Iedereen kent de Aeneïs van Vergilius, maar hoe zij in haar originele taal klinkt en dan op diverse wijzen werd bezongen, hoe Dido’s laatste woorden hebben geklonken na devaandelvlucht van haar geliefde Aeneas, daarvoor moet je dit programma gehoord hebben! Vier- tot zevenstemmige composities van Cipriano De Rore (1516 – 1565), eminent componist van eigen bodem, geëerd door beroemde tijdgenoten als Lassus en Monteverdi, en Jacobus Gallus (1550 – 1591) de bekende Sloveen, verklanken de wanhoop van Dido op sprekende wijze.

Daarnaast weerklinken de speelse melodieën van de Moralia en Harmoniae Morales, de bundels onderhoudsmuziek die Gallus schreef voor zijn humanistische vrienden te Praag.  Gallus was trouwens de verlatijnsing van zijn eigen naam Handl, wat het belang van deze taal in zijn leven ten volle bewijst!  U hoort vier- tot zesstemmige liederen balancerend tussen madrigaal en chanson en handelend over de menselijke eigenheid: vriendschap, liefde, vrouwen, geld, hoogmoed, muziek en ook over de natuur. Merkwaardig hoe actueel deze thema’s en teksten nog steeds in de oren klinken!

Uiteraard brengt Elly Aerden, samen met haar uitstekend instrumentaal trio, ook eigen nummers in haar gekende stijl waarbij haar verfrissende melodieën, voorzien van knappe begeleidingen met een hedendaagse sound, een zuiderse mediterrane sfeer creëren.

Indien u aan het einde van uw Latijn bent, bent u bij deze voorstelling aan het juiste adres!

Moralia zijn:

De groep Eléonor en Lieven Deroo (leiding, Bas), Jan Peters (tenor), Henk Pringels (tenor) & Bart Uvyn (altus).


Apart from Eléonor Elly Aerden has joined hands with Moralia. Classical voices perform sixteenth century polyphony which is brought to a contempary interpretation by Eléonor. From time to time classical voices of Moralia merge together with Eléonor’s musicians and voice Elly Aerden into a beautiful melange of sounds. Check out the clips on YouTube.

Moralia, this is:

The band Eléonor and Lieven Deroo (lead, bass), Jan Peters (tenor), Henk Pringels (tenor) & Bart Uvyn (altus).

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close